Podnošenje prijave po osnovu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za pravna lica i preduzetnike moguće i elektronskim putem

0

Odeljenje za lokalne javne prihode Opštine Ruma obaveštava obveznike naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine (Eko taksa) da prijave za 2020. godinu, od subote 18. jula 2020. mogu podnositi i elektronskim putem preko Portala LPA (lpa.gov.rs).

Prijave za 2020. godinu podnose se na Obrascu 1 u koji je potrebno uneti podatke od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, a sve u skladu sa Uredbom o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Obaveštavaju se obveznici naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine – preduzetnici i pravna lica koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu, da 31. jula 2020. godine ističe rok za podnošenje prijave na Obrascu 1 za 2020. godinu.

Napomene u vezi unosa podataka u prijavu – Obrazac 1:

potrebno je u prijavi navesti period i godinu na koje se prijava odnosi (pošto podatak o periodu nije sastavni deo Obrasca 1); unosi se tačan iznos godišnjeg prihoda iz 2019. godine (ne u hiljadama dinara); u polje „jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost“ unosi se ukupan broj jedinica lokalnih samouprave, odnosno gradskih opština u kojima obveznik naknade obavlja pretežnu delatnost.

Za detaljnije informacije obratite se Odeljenju za lokalne javne prihode Opštine Ruma telefonom ili putem mejla.

(ruma.rs)

Podeli.

Ostavite komentar

13 + one =