Prim. dr Dragan Malobabić novi v.d bolnice Sremska Mitrovica

0

Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine, verifikovala je prestanak mandata Živku Vrcelj, doktoru medicine – specijalista Opšte hirurgije, a na istoj sednici imenovan je za v.d. direktora Opšte bolnice Sremska Mitrovica, prim. dr Dragan Malobabić na period od šest meseci.

Prim. dr Dragan Malobabić , do sada je bio na funkciji zamenika direktora Opšts bolnice Sremska Mitrovica.

Doktor Dragan Malobabić je diplomirao 1991. godine, u Opštoj bolnici u Sremskoj Mitrovici je od početka karijere, a zvanje specijaliste ginekologije i akušerstva stekao je pre više od 20 godina. Od 2003. godine je laparoskopski instruktor, a zvanje primariusa je stekao 2010. godine.

Podeli.

Ostavite komentar

thirteen + 3 =