U planu novi sportsko-komercijalni centar u zoni KPZ-a

0

Grad Sremska Mitrovica stavila je na rani javni uvid javnosti plan detaljne regulacije gradskog stadiona koji će se graditi u zoni Kazneno-popravnog zavoda.

Planom, za koji su ranije objavljeni materijali, predviđeno je da se na prostoru površine 79,73 hektara formira multifunkcionalno urbano jezegro sa gradskim stadionom, hipodromom, karting stazom objektima za stanovanje, restoranima, hotelima, i kulturnim sadržajima. Pomenuti prostor podeljen je na tri celine. Celina A obuhvata površinu od oko 37,19 hektara gde će se graditi gradski stadion, trening centar i hipodrom sa karting stazom uz prateće komercijalne sadržaje i infrastrukturu. Ujedno ova celina je deo prostora sa najintenzivnijim planiranim investicijama u okviru obuhvata plana.

Izgradnja gradskog stadiona planira se između primarne gradske saobraćajnice Ulice fruškogorske i gradske obilaznice – državnog puta IIA reda broj 123 – Ulica Dimitrija Davidovića. Kapacitet planiranog stadiona je između 4000 i 6000 gledalaca, 2. ili 3. kategorije po standardima UEFA. Veličina terena za igru bi trebala da bude oko 68x105m, sa prirodnom podlogom. Kompleks stadiona mora da sadrži tribine,prostorije za igrače, svlačionice i dr., sanitarne čvorove, ulazne i izlazne kapije, prostore komercijalnog karaktera za osveženje gledalaca, prostore za hitnu medicinsku pomoć, terase , platforme, sve uslove za pristup osobama sainvaliditetom, radnu zonu za medije i druge sadržaje po vežećim standardima. U okvriu stadion planiran je i komercijalno ugostiteljski centar za usluživanje posetilaca kao i parking prostor sa 350 mesta koji će biti orijentisani ka Fruškogorskoj ulici.

U prostoru iste celine gradiće se i trening centar sa 3 fudbalska terena, košarkaškom salom, parkingom i objektom za smeštaj sportista. Na terenima za fudbal biće postavljene različite podloge od prirodne ili veštačke trave, i natkriveni kako bi bili pogodni za korišćenje u različitim vremenskim uslovima. Tereni će biti orijentisani u pracu-sever jug, a južno od trenažnog fudbalskog kompleksa biće izgrađena sala za košarku. Uz ovaj kompleks planira se i izgradnja smeštajnog objekta za sportiste čija će struktura i gabariti biti naknadno definisani, ali i parking za smeštaj oko 50 putničkih vozila i 5 autobusa. Na kraju, u okviru celine A gradiće se hipodrom sa stazom za trke galopa u dužini od 1.500 metara. Planom je predviđena mogućnost da se u okviru ovog sportskog objekta izgradi i kasačka staza dužine 1.000 metara, ali će to naknadno biti definisano. Unutar hipodroma, na slobodnoj površini, biće izgrađena karting staza u dužini od 1.500 metara. Na hipodromu će biti izgrađene tribine za 1.500 gledalaca, a pored sportskog objekta planira se i parkin sa 100 mesta. Celina B obuhvata zonu Kazneno-popravnog zavoda koji je formiran krajem XIX veka i predstavlja objekat pod zaštitom države. Zbog toga se ne planira promena namena već unapređenje funkcionalnosti korz rekonstrukciju i dogradnju noviha sadržaja. U okviru celine koja obuhvata površinu od 31,99 hektara planira se rekonstrukcija zgrade Uprave zavoda koja je dostupna javnosti, rekonstrukcija hotela Srem izgrađen šezdestih godina XX veka sa dogradnjom SPA centra bez proširenja kapaciteta. Uz hotel se nalazi i Muzej KPZ-a sa jedinstvenom izložbenom postavkom zatvorskih eksponata koji predstavlja jedinstvenu instituciju takve vrste u istočnoj Evropi čija će se namena zadržati. Poslednja, Celina C obuhvata površinu od 10,55 hektara nalazi se na jugozapadnom delu obuhvata plana i u nju spadaju već postojeće saobraćajnice i delovi naselja koji pripadaju susednim prostornim celinama. Na ovom području u planu je zadržavanje saobraćajne infrastrukture i formiranje zone namenjene porodičnom stanovanju. Plan detaljne regulacije gradskog stadiona u zoni KPZ-a izradilo je Javno preduzeće za poslove urbanizma Urbanizam iz Sremske Mitrovice.

Podeli.

Ostavite komentar

five × three =