Uoči obeležavanja Svetskog dana zdravlja

0

Zavod za javno zdravlje svake godine obeležava 7. april, Svetski dan zdravlja, kao jedan od značajnih datuma iz Kalendara javnog zdravlja. Ove godine Svetski dan zdravlja posvećen je dostupnosti zdravstvenoj zaštiti i obeležava se pod sloganom „Primarna zdravstvena zaštita osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvene zaštite”.

Zdravstvena zaštita je organizovana i sveobuhvatna delatnost društva čiji je osnovni cilj ostvarenje najvišeg mogućeg nivoa očuvanja zdravlja građana. Zdravstvena zaštita obuhvata sprovođenje mera za očuvanje i unapređenje zdravlja građana, sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti, povreda i drugih poremećaja zdravlja i blagovremeno i efikasno lečenje i rehabilitaciju.

Analiza zdravstvenog stanja stanovništva koju je uradio Zavod za javno zdravlje, kako je rekao Vojislav Mirnić načelnik Gradske uprave za zdravstvenu i socijalnu zastitu, dala je podatke očiglednog da se vide pomaci nakon preventivnih pregleda koje su zajedno sa ove tri institucije organizvale i održale.

„Grad je stao iza svih tih preventivnih pregleda zajedno sa Savetom za zdravlje i kroz aktivnosti na podizanju dostupnosti i pristupačnosti zdravstvene zaštite, odnosno doprineo je održavanju kvalitetne primarne zdravstvene zaštite. Imali smo situaciju da smo u jednom trenutku, pre tri godine ostali uskraćeni kadrovskim planom za doktore na selu, Grad je odmah reagovao i preuzeo finansiranje 10 lekara u seoskim ambulantama. Grad je za ovu namenu izdvojio preko 15 miliona dinara i nakon usvajanja novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti planirano je spajanje i stvaranje jednog novog Zdravstvenog centra koji bi činili dosadašnje osoblje i radnici Doma zdravlja i Opšte bolnice. Dok realizacija te nove ustanove ne bude rešena Grad će i dalje preuzeti tu ulogu da održi dostupnost i pristupačnost zdravstvene zaštite i garantujem našim sugrađanima da će svi imati lekare. Kako smo neki dan najavili u selu Radenković imaju povećanu prisutnost doktora nakon jednom sedmično, sada na tri dolaska nedeljno. U toku je rekonstrukcija ambulante u selu Radenković i očekuje nas do kraja godine izgradnja nove ambulante u selu Šašinci i potpuna sanacija dve ambulante u Zasavici I i Zasavici II sledeće godine. Time bi zaokružili građevinsko uređenje objekata svih ambulanti i podigli na viši nivo uslove u kojima rade naši lekari i zdravstvenu zaštitu učinili dostupnom u svim selima,” dodao je načelnik Mirnić.

U okviru društvene brige za zdravlje obezbeđuje se zdravstvena zaštita koja obuhvata:
1) očuvanje i unapređenje zdravlja, otkrivanje i suzbijanje faktora rizika za nastanak oboljenja, sticanje znanja i navika o zdravom načinu života;
2) sprečavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti;
3) pravovremenu dijagnostiku, blagovremeno lečenje, rehabilitaciju obolelih i povređenih;
4) informacije koje su stanovništvu ili pojedincu potrebne za odgovorno postupanje i za ostvarivanje prava na zdravlje.

Dr Branka Malbašić načelnica Centra za analizu, planiranje i organizaciju zdravstvene zastite Instituta za javno zdravlje rekla je nešto više o analizama: „U okviru Kalendara javnog zdravlja jedan od najznačajnijih datuma je Svetski dan zdravlja 7. april koji se ove godine obeležava pod sloganom: Primarna zdravstvena zaštita osnov univerzalne pokrivenosti zdravstvene zaštite. U tom smislu Zavod za javno zdravlje zajedno sa svojim partnerima na lokalnom nivou organizovao je konferenciju za novinare gde je izneo analizu kadrovske obezbeđenost teritorije Sremskog okruga obzirom da smo mi referentna ustanova za ceo Sremski okrug i izneo analizu kakva je situacija na teritoriji Grada Sremska Mitrovica. Ono što je analiza pokazala na osnovu podataka samih zdravstvenih ustanova, to su posete našeg stanovništva kod lekara i kadrovi koji su zaposleni u našim ustanovama, jeste da u zdravstvenoj zaštiti odraslog stanovništva nije zadovoljavajuće pokrivenost stanovništva lekarima. U tom smislu treba da radimo na nešto većoj obezeđenosti naših zdravstvenih ustanova kada su kadrovi u pitanju i srednji medicinski kadar i lekari. Ostale službe koje smo analizirali kao što su predškolska deca, Služba za školsku decu, zdrastvenu zaštitu žena i Stomatološka zdravstvena zaštita pokazali su da je pokrivenost zadovoljavajuća, da su pacijenti u svakom momentu pokriveni ovim kadrovima.”

Zdravstvenu zaštitu u Republici Srbiji stanovništvo ostvaruje preko zdravstvenog osiguranja koje postoji kao obavezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Obavezno zdravstveno osiguranje je zdravstveno osiguranje kojim se zaposlenima i drugim građanima obuhvaćenim obaveznim zdravstvenim osiguranjem obezbeđuju pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade za slučajeve utvrđene ovim zakonom.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje je osiguranje od nastanka rizika plaćanja učešća u troškovima zdravstvene zaštite u skladu sa ovim zakonom, osiguranje građana koji nisu obavezno osigurani po ovom zakonu odnosno koji se nisu uključili u obavezno zdravstveno osiguranje, kao i osiguranje na veći obim i standard i druge vrste prava iz zdravstvenog osiguranja.

Kako je istakla dr Miroslava Ševo direktor Dom zdravlja Sremska Mitrovica, ta ustanova obezbeđuje primarnu zdravstvenu zaštitu za stanovništvo Grada Sremska Mitrovica i okolnih sela: „Na svih 29 punktova imamo obezbeđenu zadravstvenu zaštitu, lekara i medicinsku sestru. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi koja nam plaća 10 lekara, a koji su bili izbačeni iz novog kadrovskog plana, mi se trudimo da pružimo zdravstvenu zaštitu satnovništva kako u gradu tako i na selu na jednak način. Primarna zadravstvena zaštita je kapija sistema zdravstva i to je jedna bitna karika u samo zdravstvenoj zaštiti jer pacijent prvo dolazi kod izabranog lekara, tu može da dobije najveći procenat izlečenja, kao i preventivne lekarske preglede. Prevencija je u primaranoj zdravstvenoj zaštiti jedna od najvažnijih delatnosti i to radimo preventivne preglede za karcinoma debelog creva, za dojku, grlić materice, skrininig za kardiovaskularne bolesti, za dijabetes melitus i za depresiju. S obzirom na porast svih tih bolesti, mi vršimo preventivne preglede, da se sve te bolesti mogu na vreme izlečiti i prepoznati. Po novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pacijenti će morati da se odazovu na tri poziva na preventivne preglede, ukoliko se ne odazovu plaća će 35% od lečenja u slučaju da se razbole.”

Obavezno zdravstveno osiguranje obezbeđuje se i sprovodi u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje mogu da sprovode pravna lica koja obavljaju delatnost osiguranja u skladu sa zakonom, kao i Republički fond.

Svetski dan zdravlja je i ove godine prilika da podsetimo stanovništvo na značaj zdravih stilova života i prevenciju faktora rizika za nastanak najčešćih poremećaja zdravlja. Povodom obeležavanja Svetskog dana zdravlja planirana je organizacija i održavanje velikog broja zdravstveno-promotivnih aktivnosti u lokalnoj zajednici kao što su: predavanja, javne manifestacije, bazari zdravlja.

SirmiumInfo.rs

Podeli.

Ostavite komentar

18 + 12 =