Više slobodnih radnih mesta

0

Opšta bolnica Sremska Mitrovica raspisala je oglas za prijem u radni odnos za više radnih mesta.

Oglas je raspisan za radna mesta:

1.Viša medicinska sestra/tehničar na neonatologiji – glavna sestra tehničar – Odeljenje za novorođenčad – Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor kliničkih službi, na određeno vreme, do povratka odsutne radnice koja se nalazi na bolovanju, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: visoko obrazovanje iz oblasti medicine: na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine, smer strukovna medicinska sestra ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, smer viši medicinski tehničar,položen stručni ispit, licenca.

Opis posla: organizuje i kontroliše rad sestara i pomoćnih radnika u odelenju. Neposredno učestvuje u procesu rada, nezi bolesnika i podeli terapije na odelenju. Pomaže doktoru prilikom pregleda i intervencija. Sastavlja jelovnik i blagovremeno ga predaje kuhinji i kontroliše podelu hrane na odelenju. Uz saglasnost glavne sestre Opšte bolnice organizuje sprovođenje sanitarnih i higijensko-epidemioloških mera i predlaže mere za njihovo poboljšanje. Kontroliše ispravnost aparata i instrumenata i obezbeđenosti potrebnim inventarom i materijalom u odelenju. Vodi evidenciju o potrošnji lekova i sanitetskog materijala, snabdevenosti posteljama, uniformama i lekovima i predlažu šefu odelenja mere za racionalno korišćenje materijala i lekova. Kontroliše vođenje medicinske i druge dokumentacije iz domena rada medicinskih sestara i pomoćnog osoblja na odelenju. Vrši zaduživanje i razduživanje inventara u odelenju za šta odgovara i vrši kontrolu inventara. Stara se o disciplini na odeljenju. Radi i druge poslove iz svoje stručnosti po nalogu glavnog tehničara Opšte bolnice i načelnika sektora. Radno mesto sa povećanim rizikom.

2.Medicinska sestra/tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 3 – Odeljenje reanimacije i inentzivne nege – Služba za anesteziju sa reanimatologijom – Sektor za zajedničke medicinske poslove, na određeno vreme do povratka odsutne radnice koja se nalazi na porodiljskom odsustvu i odsustvu sa rada radi nege deteta, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena srednja medicinska škola opšteg smera, položen stručni ispit.

Opis posla: vrši stručnu pomoć pri pružanju zdravstvene zaštite u okviru poslova za koje je osposobljena redovnim školovanjem. Neposredno učestvuje u nezi bolesnika od prijema do otpusta sa odelenja prema dnevnom rasporedu rada. Vrši podelu terapije prema uputu doktora datom na listi za terapiju i unosi vrstu i količinu leka koji je dala pacijentu u knjigu terapije. Priprema materijal i instrumente za sterilizaciju i istu sprovodi. Vodi računa o ispravnosti aparata, instrumenata i materijala kojima se služi u radu. Učestvuje u podeli hrane pacijentima, uredno vodi medicinsku dokumentaciju i šalje potrebne izveštaje. Daje predlog glavnoj sestri za poboljšanje rada iz svog domena. Vrši i druge poslove koje joj prema ukazanoj potrebi odredi načelnik, šef odelenja, glavna sestra odelenja i ordinirajući doktor. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri/tehničaru, šefu odeljenja, načelniku službe. Radno mesto sa povećanim rizikom.

3.Tehničar investivionog i tehničkog održavanja/održavanje uređaja i opreme – elektrotehničar za održavanje telefonske i interfonske instalacije – Elektro odsek – Služba za tehničke poslove – Službe za pravne, finansijske i tehničke poslove na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine, završena elektrotehnička škola, 6 meseci radnog iskustva.

Opis posla: održava, popravlja i instalira telefonske instalacije, telefonske aparate i telefonsku centralu. Održava i popravlja interfonske instalacije i interfonske aparate. Održava i popravlja protivpožarne i protivprovalne instalacije i centralu. Radi i druge poslove iz domena svoje stručnosti, a po nalogu šefa i načelnika odeljenja kojima neposredno i odgovara za svoj rad.

4.Spremač/spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – Odeljenje akušerstva sa porođajnom salom – Služba za ginekologiju i akušerstvo – Sektor kliničkih službi na određeno vreme do 6 meseci, na upražnjeno radno mesto, sa punim radnim vremenom.
– izvršilac 1.

Uslovi: završena osnovna škola, položen kurs iz higijene životnih namirnica, ličnoj higijeni i zaraznim bolestima.

Opis posla: održava čistoću prostorija u kojima se obavljaju pregledi i intervencije, soba u kojima leže bolesnici, kuhinja i drugih prostorija utvrđenih prema rasporedu rada. Radi u operacionoj sali ginekologije, sali za carski rez i porođajnoj sali. Održava higijenu sanitarnih prostorija i prostorija koje se upotrebljavaju za pacijente i osoblje (stepeništa, holova, hodnika, čekaonica i dr.). Kada ne vrši posao čišćenja odnosno održavanja higijene na odelenju u obavezi je da onda pomaže medicinskim sestrama-tehničarima oko prenosa bolesnika, učestvuje u dopremanju sanitarnog i drugog materijala do i sa odeljenja (veša, hrane i dr.). Stara se o ispravnosti sredstava koja su joj data na upotrebu zadužena je i finansijski odgovara za potrošnju i upotrebu istih.O svim nepravilnostima obaveštava glavnu sestru. Vodi evidenciju o potrošnji materijala za održavanje čistoće i o istoj podnosi izveštaj glavnoj sestri. Obavljaju i druge poslove po nalogu glavne sestre. Za svoj rad odgovorna je glavnoj sestri odeljenja, sestrama na odeljenju, šefu odeljenja i načelniku Službe za ginekologiju i akušerstvo.

Konkurs je otvoren od 17. do 24. jula, a više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu Opšte bolnice Sremska Mitrovica.

Podeli.

Ostavite komentar

two × two =