Zakazana IV sednica Skupštine opštine Ruma

0

IV sednica Skupštine opštine Ruma će se održati 15.10.2020. godine sa početkom u 10.00 časova u Velikoj sali Kulturnog centra u Rumi. Za sednicu je predložen sledeći dnevni red:

Predlog Odluke o osnivanju Ustanove za pružanje usluga socijalne zaštite “Solidarnost” Ruma
Predlog Odluke o imenovanju Opštinskog saveta roditelja
Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o javnim parkiralištima i parkiranju
Predlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika Parking službe.
Razmatranje i usvajanje Izveštaja o radu sa finansijskim izveštajem ustanove Sportski centar Ruma za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “GAS-RUMA” u Rumi za 2018. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “GAS-RUMA” u Rumi za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o povećanju osnovnog kapitala JP “GAS-RUMA” u Rumi
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JKP “Parking i infrastruktura” Ruma za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JUP “Plan” Ruma za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “Vodovod” Ruma za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o raspodeli dobiti JP “Komunalac” Ruma za 2019. godinu
Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o nepostojanju ostvarene dobiti za 2019. godinu
Izbori i imenovanja

Podeli.

Ostavite komentar

1 × five =